Icoon in beeld – VERLIES, VERDRIET, VERZET, VRIJHEID

Kunstenaar: Kees Verkade
Locatie: Spindepark
Materiaal: brons
Bouwjaar: 2010
Eigenaar: Kees Verkade
Maten: ongeveer 2,20 meter hoog

Het herdenkingsmonument ‘verlies, verdriet, verzet, vrijheid’ ontworpen door Kees Verkade in opdracht van de gemeente Hardenberg is geplaatst op het Oosteinde nabij het gemeentehuis. Het beeld toont vier personen die de essentie van de Tweede Wereldoorlog uitbeelden, namelijk verlies, verdriet, verzet en vrijheid. Het monument is onthuld op 22 april 2010, 65 jaar na de bevrijding van Hardenberg.

Op de bronzen plaquette op de sokkel van het monument staan de namen van 90 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog uit Hardenberg vermeld. De tekst op de plaquette luidt:

’10 MEI 1945 HARDENBERG 5 MEI 1945 OPDAT WIJ NIET VERGETEN.’

Het monument is niet alleen bedoeld om te herdenken, maar ook om de inwoners van Hardenberg bewust te maken van het belang van vrijheid en vrede. Daarom heeft Kees Verkade elf miniaturen van het monument gemaakt, die worden uitgeleend aan basisscholen in de gemeente Hardenberg om de leerlingen te informeren en te betrekken bij de herdenking van de oorlog.